نام و نام خانوادگی: محمد صادق فریدی

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم تربیتی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سوابق کاری: کارشناس امور فوق‌برنامه دانشگاه، کارشناس اردوها، کارشناس نشریات، مسئول سایت معاونت، مسئول دبیرخانه دانشگاهی جشنواره سیمرغ، مسئول دبیرخانه دانشگاهی انتخاب دانشجوی نمونه

شرح وظایف مدیریت فرهنگی :

 •  ایجاد تحرک و نشاط فرهنگی در سطح دانشگاه جهت نیل به اهداف فرهنگی کشور
 • جلب مشارکت سایر سازمان‌های فرهنگی در ارتقا برنامه‌های فرهنگی و فوق‌برنامه
 •  برگزاری شورای فرهنگی، کمیته‌ها و هیات های نظارتی حوزه فرهنگی دانشگاه-
 •  مدیریت و رفع مشکلات حوزه فرهنگی و فوق‌برنامه
 •  رایزنی با اهل فرهنگ و قلم جهت ارتقا امور فرهنگی و فوق‌برنامه
 • مشارکت با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، کانون‌ها و تشکل‌های رسمی دانشجویی در امور فرهنگی و فوق‌برنامه در چارچوب قوانین
 • برنامه‌ریزی امور فوق‌برنامه دانشجویی
 •  نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه
 • برنامه‌ریزی برای گسترش و تعمیق ارزش‌های اسلامی و انقلابی در سطح دانشگاه-
 • اجرایی کردن برنامه‌های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع
 • ارائه برنامه‌های لازم به شورای فرهنگی دانشگاه
 • حمایت و تشویق در پژوهش‌های فرهنگی دانشجویی

شماره تماس:۳۱۹۷۱۲۷۱-۰۲۵