اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم منصوب شد

سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم منصوب شد

دکتر محمدرضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در حکمی محمد صادق فریدی را به‌عنوان سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه منصوب کرد.

1400/02/25

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها

دستاوردها

اخبار پژوهشی

آغاز ارزشیابی تأثیر پژوهش‌های انجام‌ شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی

آغاز ارزشیابی تأثیر پژوهش‌های انجام‌ شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی

برنامه ارزشیابی تأثیر پژوهش‌های انجام‌شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آغاز شد.

1400/02/19 گروه خبر ویژه

اطلاعیه‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتر وحید کلهری

بررسی تاثیر پاشش ترانگزامیک اسید در محل جراحی بر میزان خونریزی در جراحی رینوپلاستی

1399/04/16 گروه پژوهشی

میز خدمت

میز خدمت