رئیس اداره مشاوره وسلامت روان دانشجویان

حسین هزارخوانی

  کارشناسی ارشد روانشناسی

سوابق کاری:

مشاوره در کلینیک مثلثی  سرپرست خوابگاه دانشجویان  مشاوره پاره وقت با داشجویان

عمده فعالیت های اداره مشاوره وسلامت روان :

ارائه مشاوره در زمینه مسائل ومشکلات روان شناختی، رفتاری، آموزشی و....به صورت فردی

تهیه ، تکثیر و توزیع جزوات آموزشی ، بروشور وپمفلت در موضوعات مختلف روان شناختی

انجام تست های روانشناختی  شخصیتی وبالینی ( نئو مینه سوتا کتل میلون )

اجرای طرح غربالگری سلامت روان دانشجویان جدید الورود (پایش سلامت روان caq)

ارجاع دانشجویان نیازمند به مراکز روانپز شکی و خدمات مرتباط با دانشجویان

برگزاری کلاسهای مهارتهای زندگی

 بررسی علل افت تحصیلی ، مشروطی و ضعف تحصیلی و حمایت های آموزشی

آموزش همتایاران وارائه خدمت به هم نوع خود در راستای سیاستهای  استفاده از پتانسیل های دانشجویی

 تعامل با مدیریت فرهنگی در زمینه کانون پیوند ( مشاوره پیش از ازدواج )

تعامل با مدیریت دانشجویی در کمیته اسکان ومشکلات تعاملی دانشجویان خوابگاهی

تشکیل کمیته های روانشناختی

تشکیل هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

خدمات مشاوره تلفنی و تعیین زمان قبلی با شماره تماس۳۷۸۳۵۵۳۳

بررسی اولیه پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود(غربالگری)

آموزش مهارتهای زندگی ده گانه به دانشجویان

دفاتر اداره مشاوره:

دفتر مرکزی مشاوره واقع در معاونت دانشجویی وفرهنگی  -دانشکده ها  -خوابگاه امام خمینی(ره) وخوابگاه کوثر

شماره تماس اداره مشاوره :

 ۳۱۹۷۱۵۱۲-۳۱۹۷۱۱۷۷

مشاوره تلفنی (HELP LINE)

۳۷۸۳۵۵۳۳  در دسترس

تمامی خدمات روانشناختی کاملا محرمانه ، رایگان واختیاری است.

معرفی همکاران :

خانم نرگس شرفی                       کارشناس ارشد روان شناسی

خانم محبوبه بهروزی راد              کارشناس ارشد مشاوره

خانم نیلوفر بیگدلی پاشایی           کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

آقای حسین مرادی                        کارشناس ارشد مشاوره