علیرضا برخوردار

رئیس اداره تربیت بدنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

سوابق کاری: رئیس انجمن کاراته وزارت بهداشت- دبیر هیات دانشجویی استان قم  رئیس هیات کاراته استان قم-مدرس دانشگاه-مربی ورزش

کتب چاپ شده:

ایمنی و بهداشت در اماکن ورزشی

عمده فعالیت های اداره تربیت بدنی :

رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی

تهیه و تنظیم تقویم ورزشی برای دانشجویان و اجرای آن

برنامه ریزی در راستای افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین دانشجویان

تلاش در جهت حضور موثر و شایسته در المپیادهای ورزشی و مسابقات قهرمانی دانشجویان

همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای ورزشی , برنامه ریزی توسعه امکان ورزشی و اداره بهینه فضاهای موجود و پیگیری امور مربوطه به آن

تعامل و همکاری با حوزه وزارتی، اداره کل ورزش و جوانان استان و ورزش دانشگاهی

ارائه خدمات آموزشی واحدهای درسی تربیت بدنی

برقراری ارتباط با دانشگاهها و دیگر مراکز ورزشی کشور جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت

تهیه امکانات و اماکن ورزشی جهت تمرینات ورزشی دانشجویان

دفاتر اداره تربیت بدنی:

پردیس دانشگاهی مجموعه ورزشی

شماره تماس : ۳۱۹۷۱۵۱۹