����﷽����

"وإذا جاءک الّذین یؤْمنون بآیاتنا فقلْ سلامٌ علیْکمْ" انعام/54

با سلام؛ به مرکز قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی قم خوش آمدید.

دانشجوی محترم از اینکه با تکمیل فرم شناسنامه قرآنی این مرکز را در راه ترویج آموزه های آسمانی قرآن یاری می کنید، سپاسگزاریم.