زهرا ابوالقاسمی

مسئول امور اداری، مسئول دفتر معاونت فرهنگی دانشجویی، رابط آموزشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد زیست شناسی

سابقه کاری: مسئول بخش پریو(جراحی لثه) کلینیک دندانپزشکی فاطمیه ، مسئول بخش ترمیمی تخصصی کلینیک دندانپزشکی فاطمیه

شماره تماس: 31971520محمد رضا شریفی

  مدیر امور عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی -کارشناس توسعه ورزش قهرمانی و المپیادها 

تحصیلات : کارشناس تربیت بدنی دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی

عناوین :

1-قهرمانی مسابقات دانشجویان کشور سال 98

2-نایب قهرمانی کشور در رشته فوتسال

3-قهرمانی و نایب قهرمانی فوتسال در استان ( لیگ برتر استان لیگ ادارات استان مسابقات بسیج استان جام رمضان مسابقات داخلی علوم پزشکی)

4- قهرمانی مسابقات پرورش اندام جوانان استان کاشان آران بیدگل سال 84

مدرک مربیگری : مدرک C مربیگری فوتسال

کارگاهها و دوره ها : کارگاه تغذیه ورزشی کارگاه آشنایی با قوانین فوتسال کارگاه علم تمرین در فوتسال
 
شماره تماس: 31971500