رییس اداره امور خوابگاهها:

مهدی یوسفی

کارشناس ارشد مدیریت


شرح وظایف:
۱-اداره امور خوابگاه های دانشجویان و رسیدگی و گزارش نیازها به مقامات مسئول

۲-مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل دانشجویان در زمینه تامین خوابگاه برای دانشجویان

۳-برنامه ریزی در جهت ثبت نام از دانشجویان جدید الورود و معرفی آنان به خوابگاه های دانشجویی براساس سیاست های حوزه

۴-تنظیم فرم اطلاعات فردی دانشجویان و اولویت دادن به آنان بر اساس اطلاعات بدست آمده در زمینه تخصیص خوابگاه ها

۵-تجزیه و تحلیل آماری از وضعیت خوابگاه های دانشجویان از نظر تجهیزات مورد نیاز

۶- برنامه ریزی و نظارت بر حسن تخصیص  اتاق های مناسب برای سکونت دانشجویان

۷-بررسی و پیش بینی نیازهای سالانه مالی و رفاهی دانشجویان و ارائه آن به مقامات مافوق

۸-برنامه ریزی در خصوص تهیه ساختمان مناسب و اسکان دانشجویان در خوابگاه بر اساس استانداردهای موجود

۹-تنظیم برنامه مناسب جهت اطلاع رسانی کافی برای دانشجویان

۱۰-شرکت در جلسات جهت برنامه ریزی و تدوین برنامه حوزه دانشجویی و ارائه راهکارهای لازم در جهت تسهیل در در ارائه خدمات خوابگاهها

۱۱-مطالعه و بررسی نرم افزاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع در خصوص نحوه اعلام بدهی خوابگاه دانشجویی

۱۲-تلاش جهت نوآوری برای خدمات رسانی مطلوب

۱۳-شرکت در برگزاری انتخابات شورای صنفی خوابگاهها و جلسات شورای صنفی خوابگاهها

۱۴-شرکت در گردهمایی و کارگاه آموزشی مرتبط با خوابگاههای دانشجویی در جهت بهره وری و بهینه سازی خدمات خوابگاه دانشجویی

۱۵-آموزشهای لازم برای پرسنل زیر مجموعه در خوابگاههای دانشجویی در جهت انجام امور محوله بویژه در جهت برخورد مناسب با دانشجویان محترم

۱۶-اجرای دستورالعملها و بخش نامه ها، آئین نامه های  انضباطی و مقررات سکونت در خوابگاه ها اعمال سیاستها و برنامهای از پیش تعیین شده

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

۱۷-تحقیق و سنجش میزان رضایت دانشجویان از وضعیت خوابگاهها و امکانات موجود

۱۸-بررسی و مطالعات لازم در جهت هماهنگی و همکاری بین بخشی و درون بخشی با موسسات، سازمانها  و سایر واحدها جهت تحصیل در خوابگاهها

۱۹-ارزیابی و نظارت بر عملکرد پرسنل زیر مجموعه

۲۰-مطالعه و بررسی در خصوص مشکلات موجود و اولویت گذاری در جهت انجام به موقع آن

۲۱-تامین سوخت مورد نیاز خوابگاهها (آب، برق، گاز و تلفن)

۲۲-مراقبت در حفظ ایمنی افراد و ساختمانها و اموال خوابگاههای دانشجویی و ارائه کمک لازم در مواقع اضطراری با همکاری واحدهای ذیربط

۲۳-تنظیم برنامه لازم جهت تشکیل جلسه و شرکت در آن بابت نشست با دانشجویان خوابگاههای پیرامونمشکلات و ارائه نقطه نظرات،

همفکری مستمر و استفاده از آن در برنامه  ریزی آینده به اتفاق مدیریت و معاونت دانشجویی و فرهنگی و ریاست محترم دانشگاه

۲۴-بررسی و مقایسه وضعیت خوابگاههای دانشجویی با استاندارد ها و راهکارهای لازم در جهت رفع نواقص موجود

۲۵-بررسی و مطالعات لازم در جهت مشکلات احتمال و تعمیرات سیستم موتورخانه، رنگ آمیزی

و سمپاشی ساختمانها در ایام تعطیلات نوروز و تابستان

۲۶-شرکت در جلسات شورای کارشناسان و جلسات شورای دانشجویان

۲۷-بازدید و نظارت مستمر، هفتگی، ماهانه از کل خوابگاههای دانشجویی

۲۸-انجام سایر امورات مربوط به طبق دستور مسئول مافوق

شماره تماس : ۳۱۹۷۱۵۰۴

اهم فعالیت های اداره خوابگاه ها :

ثبت نام دانشجویان جدید الورود که همراه با مصاحبه و اسکان در خانه های دانشجویی انجام شده است .

تجهیز امکانات رفاهی خوابگاهی شامل ( یخچال ، موکت ، کمد ، اجاق گاز ، کامپیوتر ، صندلی ، میز مطالعه و ... ) و تأمین و گسترش تجهیزات زیربنایی خانه های دانشجویی و تعامل جدی و قانونمند با پیمانکاران از اهم فعالیت های انجام شده در این حوزه است.

همکاری مستمر با واحدهای مشاوره و درمان برای سالم سازی فضاهای خانه های دانشجویی و مدیریت تربیت بدنی به منظور برقراری مسابقات و فعالیت های ورزشی.

همکاری با بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و بهزیستی در خصوص پرداخت هزینه های دانشجویی که از طریق ارائه گواهی به دانشجویان مربوطه انجام شده است
شفاف سازی مسائل مالی و دقت نظر در صرف آن.

گسترش سایت های کامپیوتری و راه اندازی اینترنت وایرلس که در خانه های دانشجویی انجام شده است .

نسشت مستمر رؤسای ادارات و مسئولین خانه های دانشجویی برای ایجاد راهکارهای جدید و رفع مشکلات.

بازدید و سرکشی به همراه مسئولین و معاونین دانشگاه از خانه های دانشجویی که به صورت مستمر انجام شده است .

تدوین مرامنامه دانشجویی – منشور اخلاقی و آئین نامه انضباطی و اجرای آن.

کمک به دانشجویان بی بضاعت با مساعدت رئیس محترم دانشگاه .

تهیه شناسنامه فنی ساختمان خانه های دانشجویی .

انجام امور عمرانی و فنی خانه های دانشجویی .

ارائه پیشنهاد تخصصی معاونت دانشجویی در خصوص راه اندازی خوابگاه های خودگردان با نظارت مدیریت مستقیم دانشگاه.

شماره تماس: 31971504