دانشجوی عزیز و گرامی منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم :

توصیه‌ می‌شود در صورت‌ مواجه‌ شدن‌ با هر گونه‌ مشکل‌ انضباطی، ‌ضمن‌ مراجعه‌ حضوری‌ و مستقیم‌ به‌ دفتر شورای‌ انضباطی‌ از طرح‌ مسأله‌ با افراد غیر مسئول‌ و یا مسئولین‌ غیر ذی‌ربط‌ خودداری‌ نموده‌ و با دبیر شورای‌ انضباطی‌ دانشجویان‌ مسأله‌ را مطرح‌ نمایید.

ومن ا... التوفیق

 

آدرس مدیریت شورای انضباطی دانشجویان:

قم . بلوار الغدیر . بعد از شهرک پردیسان . روبروی ورزشگاه یادگار امام (ره) . مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم. جنب ورزشگاه . ساختمان مدیریت شورای انضباطی دانشجویان کد پستی 3736175513   تلفن:  02531971524      www.muq.ac.ir