فیلم معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

فیلم معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

این فیلم به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم ویژه دانشجویان جدیدالورود تهیه شده و سعی بر معرفی بخش‌های مختلف"مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی " و آشنایی آنان با این مرکز دارد.

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید